นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236485
Page Views 626123
 
คู่มือ/มาตรการ
Adobe Acrobat Document คู่มือการเลื่อนชำนาญการ   ขนาดไฟล์ 337.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการเลื่อนชำนาญงาน   ขนาดไฟล์ 323.04 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการเลื่อนอาวุโส   ขนาดไฟล์ 557.23 KB
Word Document คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ   ขนาดไฟล์ 166.8 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ขนาดไฟล์ 524.99 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราชการ   ขนาดไฟล์ 418.93 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ขนาดไฟล์ 533.02 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์-ร้องเรียน   ขนาดไฟล์ 160.33 KB
Adobe Acrobat Document แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ขนาดไฟล์ 309.31 KB
Adobe Acrobat Document แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ   ขนาดไฟล์ 84.76 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือในการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กปฐม   ขนาดไฟล์ 687.03 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Adobe Acrobat Document มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ขนาดไฟล์ 580.95 KB