นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236514
Page Views 626152
 
คำสั่ง 2564
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 321 เรื่อง กำหนดงาน อำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลศรีสงคราม   ขนาดไฟล์ 915.29 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 322 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน และมอลเลขานุการนายกเทศมนตรี กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 323 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดเทสบาลและหัวหน้าส่วนราชการ   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 324 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 325 เรื่องมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดเทศบาล   ขนาดไฟล์ 3.53 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 326 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ที่ 327 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง   ขนาดไฟล์ 1.85 MB