นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236603
Page Views 626246
 
คู่มือประชาชน
Word Document การขอต่อใบอนุญาตสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถ   ขนาดไฟล์ 82 KB
Word Document การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่   ขนาดไฟล์ 92 KB
Word Document การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ห   ขนาดไฟล์ 85.5 KB
Word Document การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกา   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
Word Document การขอใบรับรองกากรก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ม.32   ขนาดไฟล์ 86 KB
Word Document การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
Word Document การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   ขนาดไฟล์ 43.82 KB
Word Document การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
Word Document การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
Word Document การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างป   ขนาดไฟล์ 78 KB
Word Document การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนข   ขนาดไฟล์ 73 KB
Word Document การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้าง   ขนาดไฟล์ 78 KB
Word Document การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือ   ขนาดไฟล์ 77 KB
ZIP Archive การจดทะเบียนพานิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดท   ขนาดไฟล์ 38.82 KB
ZIP Archive การจดทะเบียนพานิชย์(เลิกประกอบพานิชยกิจ)ต   ขนาดไฟล์ 38.86 KB
Word Document การแจ้งขุดดิน   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
Word Document การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
Word Document การแจ้งสร้างอาคารตามมาตรา 39   ขนาดไฟล์ 119 KB
Word Document การรับชำระภาษีป้าย   ขนาดไฟล์ 85.5 KB
Word Document การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
Word Document การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถาน   ขนาดไฟล์ 79 KB
Word Document การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช   ขนาดไฟล์ 80 KB
Word Document การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้พิการ   ขนาดไฟล์ 79.5 KB