นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236487
Page Views 626125
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสงคราม
ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2564 (26 พ.ย. 64 | อ่าน 38 ครั้ง)
ส่งประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ย. 64 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 64 | อ่าน 66 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทต.ศรีสงคราม 2564 (13 พ.ค. 64 | อ่าน 63 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 57 ครั้ง)
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ ทต.ศรีสงคราม ประจำปี 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 74 ครั้ง)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 2564 (05 พ.ค. 64 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลศรีสงคราม (22 เม.ย. 64 | อ่าน 63 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 64 | อ่าน 66 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (22 เม.ย. 64 | อ่าน 68 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564 (22 เม.ย. 64 | อ่าน 66 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (20 เม.ย. 64 | อ่าน 68 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6เดือน (20 เม.ย. 64 | อ่าน 46 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6เดือน (19 เม.ย. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชำระภาษี ประจำปี 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำการเทศบาลตำบลศรีสงคราม ส.ถ.1/1 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำการเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผ.ถ.1/1 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (15 ต.ค. 63 | อ่าน 74 ครั้ง)
รายงานผลการวิเคราห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ 2562 (15 ก.ค. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)