นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 29/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 299091
Page Views 723097
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) (06 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 2565 (22 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) (18 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (12 เม.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสรีสงคราม (07 เม.ย. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหารดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 เพื่อนำไปสู่แนวทางดำเนินการ (21 มี.ค. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสรีสงคราม ประจำปีงบป (11 มี.ค. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ (09 มี.ค. 65 | อ่าน 47 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (07 มี.ค. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (07 มี.ค. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2564 (21 ก.พ. 65 | อ่าน 74 ครั้ง)
ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2564 (26 พ.ย. 64 | อ่าน 116 ครั้ง)
ส่งประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ย. 64 | อ่าน 181 ครั้ง)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 64 | อ่าน 146 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทต.ศรีสงคราม 2564 (13 พ.ค. 64 | อ่าน 155 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 138 ครั้ง)
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ ทต.ศรีสงคราม ประจำปี 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 158 ครั้ง)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ (05 พ.ค. 64 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลศรีสงคราม (22 เม.ย. 64 | อ่าน 175 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 64 | อ่าน 154 ครั้ง)