นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236461
Page Views 626099
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ช่วง/ซอยไทยเจริญ ซอย 2 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางซอยศรีสงคราม 2 ระยะทางตลอดสายทาง850.00 เมตร บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยบ้าน อ.บุญญาภรณ์ ระยะทางตลอดสายทาง 140.00 เมตร บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (ผิวทางหินคลุก) ทางเข้าบ่อขยะ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) ดงน้อยภูช่องถ้ำผาหมากฮ้อ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง ผิวทางลาดยาง สายโนนสว่าง - ซำรั้ว ช่วงสวนนายกงทอง แก้วบับภาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมารถแบ็คโฮ และรถไถติดใบมีดดันดิน ปรับเกลี่ยพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางไทยเจริญ ซอย 6 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางห้วยทรายคำ ซอย 3 บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ช่วง/ซอย ช่วงปลายท่อระบายน้ำปากซอยคูณทรัพย์ บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด สายทางซอยอยู่ดีมีสุข (ยายดวน) บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างขุดรื้อดินปากท่อระบายน้ำ ซอย 7 และขุดรื้อรางระบายน้ำ ช่วงทางเข้าหมู่บ้านฟากเลย บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง ผิวทางลาดยาง สายโนนสว่าง - ซำรั้ว ช่วงสวนนายกงทอง แก้วบับภาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางซอยฝายตาด ระยะทางตลอดสายทาง 0.500 เมตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางไทยเจริญ ซอย 6 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางซำรั้ว - ห้วยแก่นคูณ ระยะทางตลอดสายทาง 1,500.00 เมตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางไทยเจริญ ซอย 6 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางซำรั้ว - ห้วยแก่นคูณ ระยะทางตลอดสายทาง 1,500.00 เมตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างขุดรื้อท่อระบายน้ำ และวางท่อใหม่พร้อมบ่อพัก บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางซำรั้ว - ห้วยแก่นคูณ ระยะทางตลอดสายทาง 1,500.00 เมตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก