messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    folder การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
folder คำสั่ง (งานบุคคล)
folder ประกาศ (งานบุคคล)
folder แผนผัง โครงสร้าง ผู้บริหาร และ บุคลากร ทต.ศรีสงคราม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
folder แผนพัฒนาบุคลากร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เทศบัญญัติงบประมาณ
folder เทศบัญญัติ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานการลดใช้พลังงานe-report.energy.go.th
folder รายงานการลดใช้พลังงาน
image ป้ายประชาสัมพันธ์
รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา 26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติ เทศบาลตำบลศรีสงครามร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" เทศบาลตำบลศรีสงคราม
เปิรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีกาศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบวัด EIT
วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ...
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเทศบาลศรีสงคราม ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview4
การประชุมสภา ทต.ศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
คลังปัญญาผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา [19 มิถุนายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง และ อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านห้วยทรายคำ ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7[19 มิถุนายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เลย[4 มิถุนายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ...[30 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview51

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สถิติ sitemap
วันนี้ 72
เดือนนี้1,147
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)41,814
ทั้งหมด 64,472


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ