messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม
การฝึกอบรมประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 29
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 29
มาตรการส่งเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 27
มาตรการส่งเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1